Sök på webbplatsen
Kontakt
 

Certifiering butiksledare


Handelns Kompetensbyrå har tagit fram en certifieringsmodell som syftar till att synliggöra och dokumentera en individs kompetens i förhållande till en branschgemensam kompetensstandard för butiksledaryrket. Målet är att öka individens kompetens och status samt bidra till en konkurrenskraftigare bransch.

Målgrupp:
Butiksledare

Beskrivning:
Efter många års studier och analyser tillsammans med branschens parter har Handelns Kompetensbyrå identifierat de kompetenser som definierar yrkesrollen butiksledare. Dessa kompetenser ligger till grund för certifieringsprocessen. För individen innebär certifieringen en möjlighet att få den egna kompetensen styrkt och dokumenterad.

Lämpliga förkunskaper:

Två års arbetslivserfarenhet inom handeln varav ett år i ledarbefattning samt goda svenskkunskaper.Vad får jag som deltagare ut av denna kurs?
Certifiering syftar till att synliggöra och dokumentera en individs kompetens i förhållande till en branschgemensam kompetensstandard för butiksledaryrket. Målet är att öka individens kompetens och status samt bidra till en konkurrenskraftigare bransch.

Vad får vi som verksamhet ut av denna kurs?
För branschen bidrar certifiering med mindre personalomsättning och med en mer kompetent och stolt yrkeskår samt en konkurrenskraftig och lönsam handel.