Sök på webbplatsen
Kontakt
 

Handledarutbildning


Utbildningen innehåller många delar och praktiska moment. Du lär dig de sju butiksäljarkompetenserna som finns fastlagda som nationella branschkrav.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till lärare och butikshandledare som vill bli bättre på att stötta och utveckla sin lärling inom ramen för Lärling i butik.

Beskrivning:
I utbildningen får du träna på att bedöma och värdera hur dessa kompetenser uppfylls av lärlingen samt en uppsättning verktyg för att på ett strukturerat, konkret och enkelt sätt träna branschens kompetenser. En viktig del i utbildningen är hur man coachar och använder sig av den pedagogiska form som stödjer Lärling i butik.