Sök på webbplatsen
Kontakt
 

Professionell rekrytering


Traditionellt rekryteringsförfarande med enbart intervju och referenstagning ger en begränsad effekt. För att möta handelns behov har Handelns Kompetensbyrå, i samråd med branschens aktörer, tagit fram en branschanpassad och effektiv metod som väsentligt ökar träffsäkerheten för rekrytering inom handeln.

Målgrupp:
Personer som arbetar med rekrytering

Beskrivning:
Vid en utbildning i professionell rekrytering hjälper Handelns Kompetensbyrå deltagaren att bli mer professionell i sitt rekryteringsarbete – från behovsanalys till introduktion med valideringsmetoden som bas.

Lämpliga förkunskaper:

Erfarenhet av rekryteringsarbete samt kunskap och erfarenhet av djupare samtal, exempelvis rekryteringsintervjuer och coachning. Vad får jag som deltagare ut av denna kurs?
För den som arbetar med rekrytering är kursen Professionell Rekrytering ett utmärkt stöd som ger de kunskaper och metoder som behövs för ett effektivt och framgångsrikt rekryteringsarbete.

Vad får vi som verksamhet ut av denna kurs?
Genom ett utvecklat rekryteringsförfarande ökas träffsäkerheten vid nyanställning av personal, som i sin tur bidrar till lönsamhet för företaget.