Sök på webbplatsen
Kontakt
 

Validering branschintyg - butikssäljare


Validering mot branschintyg handlar om att synliggöra en individs kompetens genom olika bedömningsmetoder. Ett synliggörande på detta sätt är ett effektivt verktyg för att öka anställningsbarheten och motivationen hos personer som jobba/vill jobba inom handeln

Målgrupp:
Butikssäljare och personer som är intresserade av butiksäljaryrket

Beskrivning:
Syftet är att utifrån en validering utfärda individuella branschintyg som styrker anställningsbar kompetens på ett legitimt och likvärdigt sätt. För individen innebär en validering möjligheten att öka sin anställningsbarhet genom att dennes kompetens blir synliggjord.

Lämpliga förkunskaper:

Praktisk butiksäljarerfarenhet eller erfarenhet från serviceyrken samt goda svenskkunskaper.Vad får jag som deltagare ut av denna kurs?
För individen innebär en validering möjligheten att öka sin anställningsbarhet genom att dennes kompetens blir synliggjord.

Vad får vi som verksamhet ut av denna kurs?
För branschen och enskilda handelsföretag bidrar en validering till en konkurrenskraftig och lönsam handel med mindre personalomsättning och med stärkta förutsättningar för en kompetentare och stoltare yrkeskår.