Sök på webbplatsen
Kontakt
 

eLearning

Lärande äger rum när man tar del av fakta/information och lyckas omvandla det till egen kunskap som man med hjälp av träning och vilja kan utnyttja i praktiken.

 

Traditionell utbildning sker genom lärarledd undervisning - till exempel i form av kurs, seminarium eller workshop. Ett populärt engelskt begrepp som blivit allt vanligare är Blended learning. Med det menas att man blandar olika lärformer och -aktiviteter.
Att använda eLearning, eller datorbaserat lärande, i kombination med lärarledd utbildning är en vanligt förekommande variant av Blended learning.

 

eLearningens fördelar

Det finns många fördelar med eLearning. Förutom att effektivt illustrera, öva och

testa kunskap innebär eLearning ett oberoende av tid och plats. Sådana fördelar är ofta kostnadseffektiva och möjliggör ett riktat ämnesinnehåll där en arbetsgivare enkelt kan försäkra sig om att alla medarbetare har fått samma information/utbildning/övning.

 

Att ta fram egen eLearning

eLearning bör ses som ytterligare ett utbildingsverktyg bland alla andra och möjligheterna är många. Med eLearning som verktyg kan du skapa interaktiva självstudieövningar, datorsimuleringar, workshops, diskussionsforum, datorstödda tester, certifieringar och mycket mer.

 

Precis som med all form av utbildning bör man vid planerandet av en eLearningutbildning lika noggrant:

 • kartlägga utbildningsbehov
 • sätta upp kunskapsmål
 • planera genomförande
 • följa upp slutförd utbildning

 

Några saker att tänka på

 • eLearning kan användas i informations-/instruktionssyfte
 • eLearning kan användas för att öva, repetera eller bekräfta lärande
 • eLearning kan användas individuellt eller tillsammans med andra deltagare
  och/eller utbildare
 • Det är viktigt att skapa den röda tråden i eLearningens syfte, mål, målgrupp och innehåll. Var också tydlig i din kommunikation med medarbetare och förmedla
  syfte och förväntningar.
 • Räkna på alla alternativkostnader när du budgeterar för eLearning -utbildararvode, kurslokal, kursmaterial, deltagarresor, kost, logi m.m. ingår.

 

Om du vill ha hjälp med att skapa din egen eLearning

 - ta kontakt med oss på Handelns Kompetensbyrå så guidar vi dig.