Sök på webbplatsen
Kontakt

Handelns Kompetensbyrås utbildningar

 

Handelns Kompetensbyrå arbetar aktivt och målinriktat för att sprida kunskap och kompetens om våra verktyg och metoder. Detta i form av såväl öppna som skräddarsydda utbildningar.

 

    


  

 

Kommentarer från utbildningsdeltagare: 

 

 

En skicklig utbildare med mycket engagemang och entusiasm.

 

Deltagande handledare på handledarutbildning i Stockholm.

 

 


 

Det är väldigt bra att gå utbildningen innan man börjar med lärlingsutbildning

 

Deltagande lärare på handledarutbildning i Stockholm.
 


 

"Det var väldigt intressant att se hur en grupp kan fungera och jag skulle kunna tro att erat arbete är väldigt intressant."

 

Deltagare på validerinsutbildning i Göteborg.

 


 

"Tillfällen till samtal med coacherna var jättebra att få, det känns som att det leder till en rättvis bild av mig som person. Att just få tillfället efteråt för att verifiera känns också som ett bra upplägg för att få förklara lite hur man tänkte och varför man handlade som man gjorde."

 

Deltagare på valideringsutbildning i Stockholm.