Sök på webbplatsen
Kontakt
 

Svensk Handel

Svensk Handel är en medlemsorganisation som stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar för handel – såväl i Sverige som över gränserna. Svensk Handel ger kvalificerad service, sprider kunskap och informerar om allt som händer i handeln. De är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti- och detalj-

handeln. Svensk Handel arbetar både nationellt och internationellt, för en värld med frihandel utan handelshinder.

 

Svensk Handel & Handelns Kompetensbyrå

Handelns Kompetensbyrå har arbetat i nära samarbete med Svensk Handel med uppgift att stimulera till kompetensutveckling i handeln. Eftersom utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor är ett prioriterat område för Svensk Handel har Handelns Kompetensbyrå varit en viktig aktör för branschorganisationens utvecklingsarbete.

 

  

Medlemskap i Svensk Handel

För dig som blir medlem i Svensk Handel finns stora pengar att spara på ett medlemskap.
Till exempel:

  

  • sänkta kortavgifter
  • experthjälp med arbetsrättsliga frågor 
  • heltäckande försäkringar till låga premier
     

De hjälper också er med:

 

  • säkerhetsstöd
  • marknadsinformation
  • marknadsanalyser
  • rådgivning och mer därtill

  

Målet är att Svensk Handels arbete ska stärka inte bara handeln i samhället utan också medlemmarnas lönsamhet. De arbetar via lobbying för att förstärka handelns
röst gentemot politiker, myndigheter, media och allmänhet.

 
Idag har Svensk Handel drygt 13 000 medlemföretag med 21 500 arbetsplatser där

300 000 människor är verksamma. Vi har 17 bemannade kontor runt om i Sverige.

  

Är du intresserad av ett medlemskap eller vill veta mer?

Ring oss på 08-762 77 00. Mer information hittar du även på www.svenskhandel.se