Sök på webbplatsen
Kontakt

 

Du hittar oss under valideringsinfo.se

I Myndigheten för yrkeshögskolans söktjänst över valideringsutförare samlar vi information om aktörer som arbetar med att genomföra valideringar. OBS! För närvarande är det mycket få utförare som presenteras då en uppdatering pågår.

» Läs mer

 


 

Validering - att synliggöra kompetens

Validering innebär en kartläggning och bedömning av en individs kompetens och kvalifikationer, oavsett hur, var eller när de har förvärvats - i det formella utbildningssystemet eller på annat sätt, inom Sverige eller utomlands, nyligen eller för länge sedan.

Myndigheten för yrkeshögskolan har på uppdrag av regeringen tagit fram nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. Bedömning av utländsk utbildning omfattas inte av detta arbete.

Läs om kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens.

 


 

 

Vi har ännu en gång haft nöjet att utbilda Work for you 

I vårt nationella gällande verktyg inom detaljhandeln genom hela valideringsprocessen. Fördjupad kompetenskartlägging för diplom, kompetensbedömning för intyg samt kompetensbedömning för certifikat.

 

Validering mot branschintyg handlar om att synliggöra en individs kompetens genom olika bedömningsmetoder. Ett synliggörande på detta sätt är ett effektivt verktyg för att öka anställningsbarheten och motivationen hos personer som jobbar eller vill jobba inom handeln.

 

Vi önskar Work for you lycka till med kommande uppdrag med handelns valideringsmetoder. 

 

 


 

Vi har haft nöjet att utbilda Personalstrategerna 

I vårt nationella gällande verktyg inom detaljhandeln i den fördjupade kompetenskartlägging för diplom.  

Ett synliggörande på detta sätt är ett effektivt verktyg för att öka anställningsbarheten och motivationen hos personer som jobbar eller vill jobba inom handeln.

 

Vi önskar Personalstrategerna lycka till med kommande uppdrag med handelns fördjupade kompetenskertläggning.


Handelns kompetenskartläggning

Handelns kompetenskartläggning är en möjlighet för säljare och butiksledare att inventera sina kompetenser och utvecklingsbehov inom yrket. På så vis skapas en bild av individens förutsättningar för att genomföra en certifiering.

 

 

Kompetenskartläggningen är ett webbaserat verktyg för att underlätta och effektivisera en strukturerad kompetensutveckling. Den fungerar som underlag för medarbetarsamtal, inventering av utvecklingsbehov och uppföljning av utvecklingsinsatser som gjorts. Den kan även med fördel användas när det finns önskemål om att stärka butikens profil eller inför en rekryteringsprocess för att skapa en önskvärd medarbetarprofil.

 

Läs mer om kompetenskartläggningen här >>


Vi har haft nöjet att utbilda Work for you 

I vårt nationella gällande verktyg inom detaljhandeln genom hela valideringsprocessen. Fördjupad kompetenskartlägging för diplom, kompetensbedömning för intyg samt kompetensbedömning för certifikat.

 

Validering mot branschintyg handlar om att synliggöra en individs kompetens genom olika bedömningsmetoder. Ett synliggörande på detta sätt är ett effektivt verktyg för att öka anställningsbarheten och motivationen hos personer som jobbar eller vill jobba inom handeln.

 

Vi önskar Work for you lycka till med kommande uppdrag med handelns valideringsmetoder. 

 

 


 

Handelns kompetenskartläggning

Handelns kompetenskartläggning är en möjlighet för säljare och butiksledare att inventera sina kompetenser och utvecklingsbehov inom yrket. På så vis skapas en bild av individens förutsättningar för att genomföra en certifiering.

 

 

Kompetenskartläggningen är ett webbaserat verktyg för att underlätta och effektivisera en strukturerad kompetensutveckling. Den fungerar som underlag för medarbetarsamtal, inventering av utvecklingsbehov och uppföljning av utvecklingsinsatser som gjorts. Den kan även med fördel användas när det finns önskemål om att stärka butikens profil eller inför en rekryteringsprocess för att skapa en önskvärd medarbetarprofil.

 

Läs mer om kompetenskartläggningen här >>

 


 

 Yrkespraktiken är nu överlämnad till nyinrättade Yrkesnämnden 

Nu är yrkespraktiken, som vi på Handelns Kompetensbyrå hade förmånen att utveckla, överlämnad till den nyinrättade Yrkesnämnden. Det var väldigt roligt att skapa yrkespraktiken vilken är branschanpassad och bidrar till att höja kompetensen och således utveckla hela handelsbranschen. Upplägget inom handelns yrkespraktik innebär att avgångselever från Handelsprogrammet får ett års utbildning på ett företag där 25 % av tiden utgörs av en nätbaserad utbildning. Initiativtagarna till yrkespraktiken är arbetsmarknadens parter vilket är unikt och den första i sitt slag. Vi hoppas att Handelns yrkespraktik får ett brett och stort genomslag över hela landet och att den kan komma att bli ett föredöme för andra branscher. Vi på Handelns Kompetensbyrå tackar för förtroendet Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt KFO visade oss och vi hoppas på fortsatta framtida samarbeten. Läs gärna mer om Yrkespraktiken här

 


 

Yrkespraktik i Handeln

Nu pågår förberdelserna för fullt med att införa en yrkespraktik inom Handeln. Yrkespraktiken är till för ungdomar som har slutfört Handelsprogrammet på gymnasiet. Yrkespraktiken är en arbetsförlagd utbildning där 25 procent av arbetstiden är dedikerad till utbildning. Under tolv månader får praktikanten en mycket god introduktion till arbetsmarkanden genom effektiv färdighetsträning. Yrkespraktikens utvecklingsplan är branschanpassad och bidrar till att höja kompetensen och således utveckla handelsbranschen. Läs gärna mer om Yrkespraktiken här

 


 

Handelns kompetenskartläggning

Handelns kompetenskartläggning är en möjlighet för säljare och butiksledare att inventera sina kompetenser och utvecklingsbehov inom yrket. På så vis skapas en bild av individens förutsättningar för att genomföra en certifiering.

 

 

Kompetenskartläggningen är ett webbaserat verktyg för att underlätta och effektivisera en strukturerad kompetensutveckling. Den fungerar som underlag för medarbetarsamtal, inventering av utvecklingsbehov och uppföljning av utvecklingsinsatser som gjorts. Den kan även med fördel användas när det finns önskemål om att stärka butikens profil eller inför en rekryteringsprocess för att skapa en önskvärd medarbetarprofil.

 

Läs mer om kompetenskartläggningen här >>

 


 

  

Handelns Kompetensbyrå förstärker

Vi välkomnar Gunilla Eek som en ytterligare resurs till Handelns Kompetensbyrå. Gunilla Eek är en erkänd auktoritet inom vårt verksamhetsområde. Vi har tidigare arbetat med Gunilla i bland annat det lyckosamma ungdomsprojektet Galilei och är nu mycket glada att bredda och fördjupa samarbetet med henne. Gunilla är gymnasielärare i handel med lång erfarenhet som näringsidkare i detaljhandeln. Hon har som handledare, lärare, läromedelsförfattare, kompetens- och metodutvecklare skaffat sig en gedigen kompetens inom arbetsplatsförlagt lärande. 2006 tilldelades Gunilla Kungliga Vitterhetsakademins utmärkelse för ”berömvärd lärargärning”.

  

 

 

 


 

  

Galilei - samarbete över gränserna skapar effektivare utbildning!

Projekt Galilei riktar sig till ungdomar 18-24 år som är intresserade av att utbilda sig och få arbete inom handeln.Utbildningen är till största delen förlagd på arbetsplats där lärande i arbete står i fokus.

 

Handledaren stödjer den studerande i att reflektera över sina arbetsuppgifter och sitt lärande. Uppföljning sker genom trepartssamtal på arbetsplatsen mellan deltagare, handledare och lärare.Handledaren deltar i Svensk Handels handledarutbildning.

 

Se film om projekt Galilei >>

 

 

 

 


  

Säkrad kompetens - certifiera din personal

Handelns Kompetensbyrå verkar för tydligare utvecklings- och karriärväg för handelns medarbetare, förstärkt konkurrenskraft för satsande företag samt ökad attraktionskraft för branschen som helhet.

 

 

Här kan du ladda ner Säkrad kompetens i pdf-format!

  

Certifiering inom handeln är en metod för att mäta och dokumentera en individs kompetens i förhållande till en branschgemensam kompetensstandard för yrkesrollen säljare respektive butiksledare. Syftet är att öka individens och branschens kompetens samt att bidra till konkurrenskraftigare företag.

 


 

 

 

Krönika

Framtidens ledare är handledare

Handeln är en dynamisk och föränderlig bransch där förväntningar från ledning och medarbetare förändras över tid. Ett gott ledarskap måste gå i bräschen för denna förändring. Men det finns ett ledarskap man ofta inte tänker på som ett traditionellt ledarskap, även om det i allra högsta grad är ett sådant.


Jag tänker på handledarskapet i en butik. Handeln är van och har erfarenhet av att ta emot nyanställda och olika former av praktikanter. Att ta emot en gymnasieelev eller en elev från en vuxenutbildning handlar om ett arbetsplatsförlagt lärande där eleven kan lära sig yrket på plats med hjälp av en handledare. Vi kallar det ett strukturerat målstyrt lärande.

 

Läs hela krönikan här >>